H
Tak skal du have!

Noget gik galt, prøv venligst igen.

Reservations &
betalingsbetingelser

Selskaber

Resrvationsaftale

Fremsendes umiddelbart efter reservationen for underskrift og betaling af reservationsgebyr, Som skal ske inden 8 dage og først herefter er aftalen endelig. Ca. 1-2 måneder før arrangementet, er gæsten, forpligtet til at kontakte restauranten for aftale om møde, hvor menu, detaljer m.m. aftales. Underskrevet genpart sendes til Hestkøbgaard, Hestkøb Vænge 4, 3460 Birkerød eller scannes og sendes på mail. kontakt@hkgaard.dk

Betalingsfrister

Ved indgåelse af denne aftale betales et reservationsgebyr svarende til kr. 100, kr. 200 eller 300 kr. pr. bestilt gæst, alt efter omfang. Fristen for indbetaling af reservationsgebyr er inden 8 dage efter modtagelse af fremsendte faktura. Gebyret fratrækkes endelig regning og refunderes kun ved rettidig afbestilling. Restbeløbet indbetales senest 5 dage før afholdelse af arrangement eller efter skriftlig aftale. Eventuelle tilkøb eller ikke aftalt forbrug på dagen, skal afregnes kontant eller via dankort på dagen.

Ved afbestillinger/ændringer på mere end 10% skal det ske skriftligt indtil 7 dage før arrangementet.

Indtil 90 dage før arrangementet kan det afbestilles rettidigt. 6 dage før arrangement kræves godtgørelse på 50 % for de afbestilte ydelser. 5-1 døgn før arrangementet kræves godtgørelse på 75% for de afbestilte ydelser. På selve dagen kræves godtgørelse på 100% for de afbestilte ydelser.

Eventuelle indsigelser skal angives under selve arrangementet

For yderligere informationer, se venligst på HORESTA´s hjemmeside.